Projektet Ta i hand

Ta i hand var ett slöjd- och integrationsprojekt som startade i Biskopsgården, Göteborg 2014, fortsatte med regionalt fokus 2016 och avslutades hösten 2017. Det hela handlade om att skapa möten och gemenskap genom att slöjda och handarbeta tillsammans. Det gjorde vi i Göteborg, Falbygden och Trollhättan/Vänersborg, på platser där innerstadens och centralortens utbud inte brusar. Stommen i projektet var slöjdträffar dit alla välkomnats. Ofta bjöd träffen på en workshop som hållits av en slöjdande person som under vägens gång kommit i kontakt med projektet. På så sätt har en bredd av kompetenser och slöjduttryck synliggjorts och många har fått chans att både dela med sig av och få del av kunskaper.

Ta i hand var ett samverkansprojekt som drivits inom Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Västarvet/Slöjd i Väst och Svensk form Väst.
Förutom deras stöd har vi fått ekonomiska bidrag från
Västra Götalandsregionen
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Göteborgs stad och
Fyrbodals kommunalförbund

Lokalt, men även regionalt och nationellt, har vi också samarbetat med ett flertal organisationer:
#ungapålandsbygden
Biskopsgårdens bibliotek, Göteborg
Hyresgästföreningen, Göteborg
We are Makers ,Trollhättan
Mötesplats för kvinnor, Trollhättan
Ingen människa är illegal, Trollhättan
Älvsborgs läns hemslöjdsförbund
Floby kulturförening
Språkvän Falköping, Falköpings kommun
Stenstorps bibliotek
Skaraborgs hemslöjdsförening

Här finns rapporten som handlar om Ta i hands första år, 2014, då vi enbart höll till i Biskopsgården: Ta_i_hand_rapport

Här finns projektplanen som handlar om den regionala fortsättningen: Ta i hand projektplan 2016-2017 ub

Och här finns guideboken Slöjda gemenskap – En guide i mod och tålamod som Ta i hand sammanställt tillsammans med slöjdkoordinatorerna vid Kultur Ungdom. Den innehåller en massa bra tips och värdefulla erfarenheter för dig som också vill använda slöjden för att skapa möten mellan människor.